OFERTA CZAS PRACY

Czas pracy to kompleksowe rozwiązanie problemów z tworzeniem grafików, zapewnieniu właściwej obsady w działach, składanie wniosków urlopowych i ich akceptacji oraz ewidencji czasu pracy. System można dowolnie konfigurować, tworzyć grupy pracowników oraz definiować ich czas pracy tak, aby uwzględniał optymalną obsadę w grafiku. Dodatkowo informuje o ilości niewykorzystanych dni urlopu, powiadamia o wykryciu kolizji urlopów, umożliwia ewidencję czasu pracy i wydruk list obecności. Tworzenie, udostępnianie i duplikowanie grafików dla dowolnej liczby pracowników trwa zaledwie kilka minut.

Możliwości

 • Tworzenie grafików pracy, definiowanie czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników,
 • Możliwość wnioskowania o urlop on-line, bez potrzeby generowania dokumentów papierowych,
 • Definiowanie minimalnego i maksymalnego  obciążenia dla działu/zmiany,
 • Ewidencja czasu pracy, wydruk gotowych list obecności na koniec miesiąca,
 • Karta urlopów pracownika informuje o pozostałym i wykorzystanym urlopie pracownika.

Korzyści

 • Przyspieszenie procesu akceptacji wniosków, ponieważ przełożony otrzymuje powiadomienie o złożonym wniosku w kilka sekund po jego wysłaniu,
 • Powiadomienie o kolizji urlopów oraz zapewnienie wymaganej obsady w działach czy zmianach
 • Elektroniczny system składania i akceptacji eliminuje konieczność wypisywania papierowych wniosków,
 • Wyeliminowanie błędów pojawiających się przy wnioskach papierowych.
 • Tworzenie grafików pracy dla dowolnej liczby pracowników zajmuje kilka minut,
 • Zaakceptowany wniosek urlopowy, automatycznie nanosi się na grafik co bardzo ułatwia jego tworzenie
BEZ ZOBOWIĄZAŃ, BEZ OGRANICZEŃ PRZETESTUJ ZA DARMO

 

Tworzenie grafików, urlopy, lista obecności, kalendarz online

Ten moduł rozwiązuje problemy z zarządzaniem czasem pracy. Teraz tworzenie grafików, składanie wniosków urlopowych czy prowadzenie ewidencji czasu pracy można realizować korzystając z jednego narzędzia. System został zaprojektowany tak, aby go dowolnie konfigurować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Z jego pomocą można sprawnie tworzyć grafiki oraz definiować plan dla swojego zespołu uwzględniając optymalną liczbę personelu. Moduł dodatkowo informuje o ilości niewykorzystanych dni wolnych, powiadamia o wykryciu konfliktów urlopów i umożliwia wydruk list obecności.  Korzystając z narzędzia tworzenie, udostępnianie i duplikowanie grafików dla dowolnej liczby pracowników zajmuje maksymalnie kilka minut.

------------------

W tym Module znajdziesz wszystkie funkcje pozwalające na efektywne zarządzanie czasem personelu. Timesheet, ewidencja czasu pracy czy program do tworzenia grafików – to tylko kilka z opcji, dzięki którym optymalnie zagospodarujesz czas swojego zespołu.