OFERTA MAJĄTEK

Planowanie inwestycji odtworzeniowych oraz katalog majątku w firmie to bardzo istotne zagadnienia pozwalające rozłożyć inwestycje w czasie czy też uniknąć zakupu niepotrzebnego sprzętu/licencji itp., ponieważ istnieje możliwość sprawdzenia czy jest wolny i niewykorzystywany sprzęt na stanie. Zdefiniowanie okresu amortyzacji, częstotliwości i kosztów serwisów, kosztów utrzymania sprzętu, daje pełen obraz i kontrolę oraz możliwość planowania w czasie wydatków. Wiedza o ilości posiadanych licencji, to również klucz do posiadania w pełni legalnego oprogramowania w firmie. Możliwość przypisania majątku do poszczególnych osób jak i jednostek organizacyjnych pozwoli na precyzyjną kontrolę nad wykorzystywaniem mienia i nawet w przypadku rozwiązania umowy z danym pracownikiem. Istnieje również możliwość definiowania różnych atrybutów dla różnych katalogów, dzięki czemu każdy będzie mógł posiadać własne pola do uzupełnienia. I tak w jednym katalogu będzie można umieścić sprzęt komputerowy a w drugim licencje.

Możliwości

  • Definiowanie własnych katalogów, ułatwiających odnalezienie sprzętu,
  • Definiowanie różnych atrybutów majątku dla różnych katalogów,
  • Przypisywanie sprzętu do działów czy pracowników.

Korzyści

  • Szybkie odnajdywanie majątku wraz z informacjami, do jakiego działu czy pracownika jest przydzielony pozwoli oszczędzić czas i zwiększyć kontrolę,
  • Wiedza, kto jakim sprzętem firmowym dysponuje, jaki sprzęt nie jest obecnie nieużywany,
  • Planowanie inwestycji odtworzeniowych, pozwalające uniknąć kumulacji wydatków i bardzo szybko zaplanować budżet,
BEZ ZOBOWIĄZAŃ, BEZ OGRANICZEŃ PRZETESTUJ ZA DARMO

 

Katalog majątku, planowanie inwestycji odtworzeniowych

Planowanie inwestycji odtworzeniowych oraz katalog majątku to rozwiązania pozwalające rozłożyć inwestycje w czasie, a przede wszystkim uniknąć zakupu niepotrzebnego sprzętu oraz zbędnego wydawania pieniędzy. Zdefiniowanie okresu amortyzacji, częstotliwości i kosztów serwisów, utrzymania sprzętu daje pełen obraz budżetu. Możliwość przypisania majątku do poszczególnych osób czy jednostek organizacyjnych, pozwoli na precyzyjną kontrolę mienia i dysponowaniem nim. Istnieje także możliwość definiowania kilku atrybutów dla poszczególnych katalogów. Moduł ten to doskonałe narzędzie do zarządzania firmą z każdego miejsca na świecie, które pozwoli Ci stale trzymać rękę na pulsie.

------------------

Trudno efektywnie zarządzać firmą, wzmacniać swoją konkurencyjność i pozycję na rynku, jeżeli pieniądze nie są wydawane w sposób przemyślany i rozsądny. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa jest ściśle związane jest z zarządzaniem majątkiem firmy, jak również z planowaniem inwestycji na przyszłość. Z Modułem Majątek możesz precyzyjnie kontrolować mienie firmy, optymalizować koszty i po prostu skoncentrować się na rozwoju własnego biznesu.